Дорогие гости и читатели нашего сайта! Желаем счастья, здоровья, больших успехов!
Редакционная коллегия сайта ИМЭМО НАН Украины.

Новини Інституту

Докладніше

відділу міжнародних валютно-фінансових відносин: ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ. Докладніше

"СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ", на якій було обговорено злободенні питання сьогодення. Докладніше

Про Інститут

Інформація про Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України Докладніше

Фотогалерея

Фотографії з конференцій, круглих столів, семінарів та інших заходів інституту.

...правительство Украины и министерство экономики не спешат идти на уступки требованиям Европейской Комиссии... - C. 8. -Толстов C.В., кандидат исторических наук, зав. отделом трансатлантических исследований

Експертно-аналітичний бюлетень №10

Выйти на более высокий уровень научно-технического и экономического развития Украина может лишь в тесной интеграции с Россией и другими странами ТС. - C. 51. -Фомин С.С., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела теории международных отношений

Зелений розвиток може стимулювати зростання та врегульовувати проблеми екологічного дефіциту... - C. 66.

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС-ХХІ Науковий журнал "Економічний часопис-ХХІ"
внесено до 7 провідних міжнародних
Дізнатися більше Конференції і круглі столи

Розміщення матеріалів конференцій і круглих столів, а також листів запрошеннь на відповідні заходи інституту.

Дізнатися більше

Експертно-аналітичний

Дізнатися більше


SITE-MAP