ПРО ІНСТИТУТ
 
 • ПРО ІНСТИТУТ

 • НОВИНИ

  • СТРУКТУРА

  • ВЧЕНА РАДА

  • ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ

 • НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • АСПІРАНТУРА

 • КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 
ДОСЛІДЖЕННЯ
ФАХІВЦІВ
 
 • НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

 • КНИГИ

 • ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ

 • ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ
    БЮЛЕТЕНЬ


 • КОНФЕРЕНЦІЇ

 • АНАЛІЗ І ПРОГНОЗИ

 • АРХІВ

 
КНИГИ
 
 

увеличить
Пахомов Ю. М. та інші. Цивилизационные модели современности.

К.: Наукова думка, 2002 р. Унікальний теоретико-соціологічний синтез сучасних світових цивілізаційних процесів.

Ґрунтовне дослідження цивілізаційної структури і конфігурації сучасної світової спільноти.

Найоптимальніше теоретико-методологічне поєднання Традиції і Модерну.

Плотніков О. В. Ultima ratio економічних реформ.

К.: Кондор, 2003. - 240 с. Грунтовно досліджено історичний досвід економічних реформ в Україні.

На підставі глибокого знання світового досвіду аналізуються актуальні проблеми ринкових перетворень.

Пропонується бачення майбутнього розвитку економічної сфери України.

увеличить


увеличить
Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях: Навчальний посібник..

К.: Кондор, 2004. - 252 с.

У навчальному посібнику розглядаються особливості фінансового менеджменту в транснаціональних корпораціях.

Поєднуються загальні підходи до характеристик транснаціональних корпорацій у світовій економіці з основами фінансового менеджменту.


Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України.


К.: КНЕУ, 2003. Вичерпне джерело фахових знань.

Всеосяжний погляд на світову та українську економіки.

Надійна теоретична підстава практичної зовнішньоекономічної діяльності.


увеличить


увеличить
Білорус О. Г. Економічна система глобалізму.

К.\: ІСЕМВ НАНУ, КНЕУ, 2003. - 357 с.

Нове і вагоме слово в галузі вітчизняних глобалізаційних досліджень.

Яскравий і плідний внесок в новітню галузь наукових пошуків. Проникливий погляд в сутність глобалізації.

Павленко Ю. В. История мировой цивилизации.

К.: Феникс, 2002. 760 с.

Блискуче уособлення традиції цивілізаційних досліджень.

Вражаюча історична ерудиція і філософська ґрунтовність.

Вічний погляд на сучасність.

Універсалізм глобалізації з позицій партикуляризму цивілізацій.

увеличить


увеличить

Модернизация во имя империи С. Н. Гавров
— кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Российского института культурологии. Работает на кафедре дизайна МГУКИ.

Автор более тридцати научных публикаций, посвященных проблемам модернизационных трансформаций в России, в том числе монографии "Социокультурная традиция и модернизация российского общества" (М., 2002) и учебного пособия "Национальная культура и модернизация общества" (М., 2003).

Скачати...
384 КБ

Білоус О.Г., Мацейко Ю.М. Глобальна перспектива і сталий розвиток.

К.: МАУП, 2005. 492 с.

Книга присвячена проблемі сучасності - виживання людства в період глобалізації.

Фундаментальна праця, що вперше комплексно досліджує світові та національні проблеми сталого розвитку в умовах глобальних трансформацій.


увеличить


Сталий розвиток в умовах глобалізації: потенціал для України.


Ольга Зернецька - доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Скачати...
30 КБ


увеличить
США і світ ХХІ століття
Монографія. - К.: "Центр вільної преси", 2013. - 615 с.

Рецензенти:
д-р політ. наук, проф. Г.М. Перепелиця (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка);
д-р політ. наук, проф. Л.О. Лещенко (Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України);
д-р політ. наук, проф. В.П. Горбатенко (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України);
д-р філос. наук, проф. Б.О. Парахонський (Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України)

Анотація

    Монографію присвячено дослідженню сучасного розвитку світової та вітчизняної американістики, аналізу чинників трансформації системи міжнародних відносин та еволюційних перспектив американського глобального лідерства, концептуальних і прикладних аспектів сучасної зовнішньої політики США. У контексті вивчення глобальних політичних змін монографія дає можливість зосередити увагу на стійких трендах розвитку світової економіки, політичного світоустрою та міжнародної безпеки, а також на діючих в них суб'єктах, структурах та інститутах. Аналізуються важливі для США напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці, перспективи розвитку стратегічного партнерства Америки з ключовими акторами світової глобальної взаємодії.
    Розраховано на широке коло читачів, які цікавляться проблемами міжнародних відносин та світової політики, зовнішньополітичної еволюції США, розвитком сучасної американістики, порівняльної політології та глобалістики.


    19 лютого в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України відбулась презентація колективної монографії "США і світ ХХІ століття". Монографію присвячено світлої пам'яті Євгена Євменовича Камінського, одного з найавторитетніших фахівців у сфері міжнародних відносин в Україні, засновника сучасної школи вітчизняної американістики, що є серед лідерів наукових студій із досліджень глобальних світових міжнародно-політичних трендів та прогностики, стратегічних вимірів зовнішньої політики та безпеки, трансатлантичної проблематики, євро-американських і україно-американських відносин. Є.Є. Камінський був надзвичайно талановитою, неординарною та працелюбною людиною, науковий поступ та добра вдача якої продовжує надихати його колег, послідовників, учнів, тих, хто знав його особисто, й тих, хто просто знайомий з його творчою спадщиною.
    Серед авторів провідні фахівці Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України.
Скачати Зміст монографії
59 КБ


 
Разработка, программирование, дизайн, продвижение и создание сайта студия веб–дизайна ТОТ. Разработка, программирование, дизайн, продвижение и создание сайта студия веб–дизайна ТОТ.
META - Украина. Украинская поисковая система Украинский портАл Rambler's Top100