ПРО ІНСТИТУТ
 
 • ПРО ІНСТИТУТ

  • СТРУКТУРА

  • ВЧЕНА РАДА

  • ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ

 • НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • АСПІРАНТУРА

 • КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 
ДОСЛІДЖЕННЯ
ФАХІВЦІВ
 
 • НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

 • КНИГИ

 • ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ

 • ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ
    БЮЛЕТЕНЬ


 • КОНФЕРЕНЦІЇ

 • АНАЛІЗ І ПРОГНОЗИ

 • АРХІВ

 
КОНФЕРЕНЦІЇ
 

СВІТ ХХІ ст.: МУЛЬТИЦИВІЛІЗАЦІЙНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ
Матеріали міжвідомчої
науково-теоретичної конференції
(м. Київ, 5 червня 2012 р.)

Скачати...
579 Kb

ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМНА КРИЗА І СТРАТЕГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТИВНИХ КРАЇН
Матеріали Міжвідомчої
науково-теоретичної конференції
м. Київ, 27 вересня 2012 р.

Скачати...
7,65 МБ

ПРОБЛЕМИ РІЗНИХ ЕКОНОМІК СВІТУ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Матеріали міжнародної науково-теоретичної міжвідомчої конференції,
м. Київ, 31 травня 2012 р.

Скачати...
2,27 МБ

СВІТОВИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Матеріали наукової конференції
(м. Київ, 18 жовтня 2012 р.)

Скачати...
760 КБ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНМІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

"ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ В ВІДНОСИНАХ З ЄС, РОСІЄЮ, МИТНИМ СОЮЗОМ І НАТО"

"Позиционирование Украины в отношениях с ЕС, Россией, Таможенным союзом и НАТО"

Сучасний контекст, тенденції, перспективи
(10 квітня 2013 p.)

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН Україниспільно з Центром стратегічних досліджень та аналізу проводить міжвідомчу наукову конференцію "Позиціонування України в відносинах з ЄС, Росією, Митним союзом і НАТО" (сучасний контекст, тенденції, перспективи).

У конференції беруть участь науковці, політичні експерти, представники міжурядових та неурядових організацій, дипломати, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі.

Мета міжнародної наукової конференції: розглянути сучасний стан, перспективи та напрямки розвитку відносин України з провідними центрами сили та інтеграційними об'єднаннями в контексті особливостей світових трансформаційних процесів початку XXI ст.; з'ясувати основні проблеми та протиріччя в відносинах України з ЄС та Росією; виявити вплив системних трансформацій в міжнародних відносинах на перспективу інтеграційних зв'язків України в західному і східному напрямках; розглянути становище України в відносинах європейської безпеки; проаналізувати концептуальні аспекти формування зовнішньополітичного курсу України на сучасному етапі; обговорити роль та місце України у глобальних і регіональних процесах в контексті головування України в ОБСЄ.

ТЕМАТИКА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


1. Концептуальні засади зовнішньополітичного курсу України.
2. Національні інтереси України в широкому європейському контексті; найважливіші проблеми у відносинах України з державами пострадянського простору.
3. Перспективи відносин України з ЄС в контексті підготовки до підписання Угоди про асоціацію.
4. Україна і євразійський інтеграційний проект: стан і напрямки еволюції відносин України з ЄврАзЕС та Митним союзом.
5. Особливості та динаміка діалогу між Україною та Росією. Оцінка перспектив розв'язання існуючих проблем і суперечностей. Енергетичний вузол в українсько-російських відносинах.
6. Україна та геополітичні проблеми в європейському та євразійському просторі.
7. Сучасний стан і тенденції європейської безпеки. Цілі і задачі головування України в ОБСЄ.
8. Фактор НАТО в політичних процесах та безпековому просторі Європи та Євразії.
9. Особливості еволюції сучасної системи міжнародних відносин: роль провідних держав та інтеграційних угруповань.

Конференція відбудеться за адресою: м. Київ - 01030, вул. Леонтовича, 5, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, зал засідань Вченої ради (початок о 10.00).

Робочі мови : українська, англійська, російська.
Матеріали конференції будуть опубліковані в фаховому науковому збірнику.

Вимоги до виступів та публікацій: Час доповіді - до 7 хвилин; виступу - до 5 хвилин, обсяг публікації - до 7 ст., орієнтація - книжкова, береги: - 20 мм. шрифт - Times New Roman, 14 кегль, інтервал - 1,0, відступи абзаців - 1,25. Перелік літератури надається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках.
Матеріали для публікації подаються під час реєстрації в день проведення у друкованому та електронному варіанті у форматі *.doc.
(Внесок на оплату публікації становить 200 грн.).

Просимо повідомити про свою участь у конференції та надіслати тему доповіді до 8 квітня 2013 року.

Контакти:
e-mail: conf_iweir@ukr.net
Tel. (044) 239-66-60
 
Разработка, программирование, дизайн, продвижение и создание сайта студия веб–дизайна ТОТ. Разработка, программирование, дизайн, продвижение и создание сайта студия веб–дизайна ТОТ.
META - Украина. Украинская поисковая система Украинский портАл Rambler's Top100